Ultrazvukové čističky

Ultrazvuková čistička je zařízení, které využívá ultrazvukové vlny k odstranění nečistot a usazenin zejména z povrchů různých předmětů, včetně šperků, optických čoček, zubních nástrojů, elektronických součástek a mnoha dalších. Princip fungování ultrazvukových čističek spočívá v procesu zvaném kavitace.

Hlavní rysy ultrazvukových čističek zahrnují:

  1. Ultrazvuková vlna: Tato zařízení vytvářejí ultrazvukové vlny v kapalině, obvykle ve vodě nebo čisticím roztoku.

  2. Kavitace: Při působení ultrazvukových vln se v kapalině vytvářejí mikroskopické vzduchové bubliny. Tyto bubliny rychle rostou a praskají v procesu zvaném kavitace. Při prasknutí vytvořených bublin se uvolňuje energie, což vede k intenzivním tlakovým vlnám a mikroskopickým proudům, které odstraňují nečistoty a povrchové usazeniny z čištěných předmětů.